Барномаи муштараки консертии устодони санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон – «Шоми дӯстӣ» дар Маҷмааи давлатии «Кохи Борбад»

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо ҳамроҳии Пешвои миллии халқи туркман, Раиси Халқ Маслаҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов дар барномаи муштараки консертии устодони санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон – «Шоми дӯстӣ» дар Маҷмааи давлатии «Кохи Борбад», ки дар доираи Рӯзҳои фарҳанги Туркманистон баргузор мегардад, ҳузур доранд.

Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали вместе с Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана уважаемым Гурбангулы Бердымухамедовым присутствуют в Государственном комплексе «Кохи Борбад», на совместной концертной программе мастеров искусств Республики Таджикистана и Туркменистана – «Вечер дружбы», который проводится в рамках Дней культуры Туркменистана.

The Founder of peace and national unity — the Leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan honorable Emomali Rahmon and Chairman of the Majlisi Milli Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, Chairman of the city of Dushanbe honorable Rustam Emomali together with the Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalq Maslakhaty of Turkmenistan, honorable Gurbanguly Berdimuhamedov are attending the joint concert program of masters of arts of the Republic of Tajikistan and Turkmenistan — «Evening of Friendship» at the State Complex «Kokhi Borbad», which is being held within the framework of the Days of Culture of Turkmenistan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *